Při příležitosti vzpomínky a modliteb za naše věrné (i nevěrné) zemřelé a v návaznosti na pokyn Arcibiskupství pražského dochází k úpravě programu v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově následujícím způsobem.

 

Neděle 1. listopadu 2020:

08.30 hod. - veřejná mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba přenášená na přilehlý hřbitov.

Mše sv. je možné se účastnit na hřbitově za dodržení stávajících epidemiologických opatření. Mše sv. bude přenášená jako obvykle prostřednictvím TV Kostel.

09.15 - 11.30 hod. - možnost osobní modlitby v kostele a na hřbitově, přijetí Svatého Přijímání a svátosti smíření (na hřbitově).

Kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude otevřen od 15.30 do 16.30 hod. k modlitbě a přijetí Svatého Přijímání a svátosti smíření.

 

Pondělí 2. listopadu 2020:

18.00 hod. - veřejná mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba přenášená na přilehlý hřbitov.

Mše sv. je možné se účastnit na hřbitově za dodržení stávajících epidemiologických opatření. Mše sv. bude přenášená prostřednictvím TV Kostel.

 

Srdečně Vás zveme k účasti!

Další dny opět platí v naší farnosti stávající protivirová opatření. Zvláště upozorňujeme na pravidelnou páteční adoraci "Hora proměnění" na Zlíchově od 15.00 hod. - s možností Svatého Přijímání a svátosti smíření na hřbitově (dle domluvy s knězem či s pastorační asistentkou Radkou Habánovou).

Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhají se zajištěním provozu farnosti, na stavbě barrandovského kostela a při přípravě na jeho zasvěcení, rodinám, nemocným, seniorům a mnoha dalšími způsoby.