Dne 25. září 2011 se při bohoslužbách na Zlíchově a v Jinonicích budou konat volby do Pastorační rady naší farnosti. Volíme 6 členů ze 14 kandidátů.

Všem voličům přejeme moudrost při volbě!