V neděli 2. prosince 2012 budeme slavit 1. neděli adventní a vstoupíme do nového liturgického roku 2012/2013. Při všech nedělních bohoslužbách na Zlíchově a v Jinonicích bude možnost si nechat požehnat donesené adventní věnce.

Srdečně Vás zveme k účasti!