Srdečně Vás zveme do Prokopského údolí v neděli 6. 7. 2014 na Svatoprokopskou pouť. Slavnostní mše sv. začíná od 18.00 hod. za příjemného letního vánku.
Od 16.00 hod. se bude konat výstava fotografií o historii pouti a po mši sv. se můžeme těšit na malý podvečerní koncert, který provede komorní soubor MUSICA GAUDEANS.

Slavné mši sv. bude předsedat P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT, doktorand teologie na univerzitě ve Vídni, člen Řádu německých rytířů a farní vikář naší farnosti.

Na tuto tradiční akci Vás zveme současně se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.