Přínášíme výsledky ankety o životě v naší farnosti.

Celkem odpovědělo 32 respondentů. Z toho bylo 23 žen a 7 mužů. 2 lidé své pohlaví neuvedli.

Věková struktura:

0-7……….….. 2

15-25…………3

26-40…………3

41-55…..……10

56-65…………5

66-80…………5

96-110………..2

 

Účastníci bohoslužeb:

Zlíchov 8:30 hod.…..…14

Zlíchov 10:15 hod.……14

Jinonice…………………1

Velká Chuchle…...……..4

 

Většina respondentů je s životem ve farnosti Praha - Hlubočepy velmi spokojená, má zájem na stavbě nového kostela na Barrandově i vnímá jako důležité pokračovat v opravách fary a okolí kostela. Starší generace vnímá potřebu více zapojit mladší - včetně např. do úklidu v kostele apod. Obecně mají účastníci ankety farnost i faráře v oblibě a respektují různost potřeb jednotlivých farníků.

Některé návrhy nebyly konkrétní, prosíme případně o upřesnění.

Jednotlivá doporučení - pro kněze (a asistenci) – zdokonalit postoje při liturgii (vše pořádně, hlavně se dobře křižovat), zkrátit ohlášky, více mší svatých v týdnu a na svátky, zlepšit možnosti a časy zpovídání (před kostelem u zdi), lepší souhra zvonů přede mší sv. (v návaznosti na modlitbu růžence), více propagovat jednotlivá společenství ve farnosti, lepší formace náctiletých a ministrantů.

Pochvala za přínos dobré atmosféry do farnosti, dobrá práce s dětmi.

Některým farníkům se aktuální přímluvy velmi líbí, jsou nadšeni, někteří by se rádi navrátili k více tradičním – bez politických témat.

Obecně pro farnost – více jednorázových duchovních akcí, podpora společných dovolených, společné poutě, aktivity pro rodiny (myšleno výlety), sjednocená gesta při mši sv., větší snaha zapojit „neaktivní“ farníky, co s kostelem v Malé Chuchli?, vývěska farních aktivit u zastávky na Zlíchově.

Tučně zvýrazněné připomínky a požadavky se opakovaly.

 

Zpracovala: Mgr. Monika Matějková