Laskavostí jednoho z našich farníků - p. Karla Moulíka - můžeme letos nabídnout kurzy angličtiny na naší faře za výhodných podmínek. Angličtina patří k základním znalostem nejenom během dovolených v zahraničí, ale také pro uchazeče o zaměstnání. A v dnešní době se každý z nás takovým uchazečem může stát velmi snadno...

První lekce angličtiny se uskuteční již v pondělí 8. září 2014 od 18.30 hod. na faře. Hodiny jsou vhodné nejenom pro ostřílené angličtináře, ale také pro nové zájemce.

Pan Moulík výuku angličtiny věnuje jako svůj příspěvek farnosti, vlastní výuka je tedy zdarma. Vítáme příspěvek na pokrytí dalších nákladů - např. formou daru během nedělní sbírky v kostele nebo na účet farnosti.