Období letních prázdnin bylo časem intenzivní přípravy na výuku náboženství naší katechetky Mgr. Radky Habánové. Paní katechetka připravila moderní učební plány, nachystala příslušné pomůcky a další materiály nutné pro řádnou výuku na nejvyšší úrovni. A nyní máme září - je čas nabídnout všem mladým zájemcům účast na podnětně připravených hodinách.

Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti a příklady živé víry se výborně zužitkují v dalším životě Vás i Vašich dětí.

Plánovaný rozvrh výuky v naší farnosti - včetně možnosti přípravy ke svátosti smíření a k 1. Svatému Přijímání - najdete v sekci "Výuka náboženství".

Neváhejte a odešlete svou přihlášku ještě dnes na adresu RadkaHab@GMail.com. Kapacita učebny je limitována.

Těšíme se na Vás!