Měsíc červen je ideálním časem na přípravu nového školního roku. Vzhledem k často plným diářům našich dětí a mládeže, zveřejňujeme plánovaný rozvrh výuky náboženství s přihláškou v předstihu.

Srdečně Vás zveme k účasti na podnětně připravených hodinách náboženství. Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti a příklady živé víry se výborně zužitkují v dalším životě Vás i Vašich dětí.

Plánovaný rozvrh výuky v naší farnosti - včetně možnosti přípravy ke svátosti smíření a k 1. Svatému Přijímání - najdete v sekci "Výuka náboženství".

Během letních prázdnin probíhají intenzivní přípravy na další rok výuky náboženství v naší farnosti. Připravují se učební plány, chystají se příslušné pomůcky a další materiály nutné pro řádnou výuku.

Neváhejte a odešlete svou přihlášku ještě dnes na adresu RadkaHab@GMail.com. Kapacita učebny je limitována.

Těšíme se na Vás!