Měsíc květen je ideálním časem na přípravu nového školního roku. Vzhledem k často plným diářům našich dětí a mládeže, zveřejňujeme plánovaný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2016/1017 v předstihu.

Vzhledem k narůstajícímu zájmu o výuku náboženství vzniká 5 výukových skupin a zájemci se mohou hlásit již od 2 let věku! Prostřednictvím moderních interpersonálních výukových metod a za aktivní účasti svých rodičů, mohou Vaše děti poznávat základy křesťanské civilizace již od raného dětství.

Srdečně Vás zveme k účasti na podnětně připravených hodinách náboženství. Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti a příklady živé víry se výborně zužitkují v dalším životě Vás i Vašich dětí.

Plánovaný rozvrh výuky v naší farnosti - včetně možnosti přípravy ke svátosti smíření a k 1. Svatému Přijímání - najdete v přiloženém souboru.

Během letních prázdnin bude probíhat intenzivní příprava na další rok výuky náboženství v naší farnosti. Připravují se učební plány, chystají se příslušné pomůcky a další materiály nutné pro řádnou výuku.

Neváhejte a odešlete svou přihlášku ještě dnes na adresu RadkaHab@GMail.com. Kapacita učebny je limitována.

Těšíme se na Vás!