Během letních prázdnich probíhají intenzivní přípravy na další rok výuky náboženství v naší farnosti. Připravují se učební plány, chystají se příslušné pomůcky a další materiály nutné pro řádnou výuku.

Ve farnosti Praha - Hlubočepy začíná výuka náboženství v týdnu od 17. 9. 2012 dle rozpisu na  www.CentrumBarrandov.cz.

Přihlášky a další informace najdete také na našem webu.