Zápisy z Pastorační rady

Výsledky voleb do pastorační rady

Volby do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy se konaly po bohoslužbách v neděli 25. září 2022, a sice v kostele sv. Filipa a Jakuba, v kostele Krista Spasitele a v kostele sv. Vavřince.

Volební komise ve složení Monika Ettlerová, P. Jakub Jirovec a Šimon Kubík, kterou dle § 7 Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské jmenoval farář Josef Ptáček, provedla sečtení hlasů a došla k následujícím výsledkům.

 

Představení kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově (video)

Setkání Pastorační rady dne 17. 5. 2017 s Ing. arch. Jakubem Žiškou, Ing. arch. Pavlem Šmelhausem a zástupcem Arcibiskupství pražského Ing. Lukášem Tichým se konalo na zlíchovské faře. Cílem bylo podrobné představení záměru stavby kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově.