Desáté setkání pastorační rady se konalo na zlíchovské faře dne 2. 4. 2014. Tentokrát byla na programu beseda farníků s architekty o plánovaném Kostele Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov.

Záznam z besedy najdete na YouTu.be/L7OGPfvczfM.

Děkujeme všem účastníkům.