V neděli 13. listopadu 2016 se v naší farnosti uskutečnily volby do nové pastorační rady farnosti. Celkem bylo odevzdáno 145 platně upravených hlasovacích lístků.

Kompletní výsledky najdete v přiloženém protokolu.

Dle stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské se členy nové pastorační rady stane 6 farníků s největším počtem obdržených hlasů. Dále pastorační radu budou tvořit ve farnosti ustanovení duchovní, ředitelka Farní charity a 2 - 6 členů jmenovaných farářem.

Celé složení pastorační rady bude oznámeno v následujících dnech.

Děkujeme předsedkyni komise Mgr. Monice Ettlerové, členům volební komise MUDr. Magdaleně Kubíkové a P. Mag. theol. Jakubovi Jirovcovi OT a manažérce kandidátních lístků Mgr. Radmile Habánové za zajištění zdárného průběhu letošních voleb.