Volby do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy se konaly po bohoslužbách v neděli 25. září 2022, a sice v kostele sv. Filipa a Jakuba, v kostele Krista Spasitele a v kostele sv. Vavřince.

Volební komise ve složení Monika Ettlerová, P. Jakub Jirovec a Šimon Kubík, kterou dle § 7 Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské jmenoval farář Josef Ptáček, provedla sečtení hlasů a došla k následujícím výsledkům.

 

Počet odevzdaných platných volebních lístků: 163

 

Výsledné pořadí kandidátů s obdrženým počtem hlasů:

 

RNDr. Pavel Čížek: 82

Mgr. Radmila Habánová: 68

Mgr. Tomáš Hromek: 64

Eva Fuchsová: 50

Ing. Michael Jirsa: 50

Mirjam Kombercová: 47

 

Ing. Vít Šorm, PhD.: 46

Mgr. Veronika Lásková: 39

Mgr. Monika Ettlerová: 39

Ing. Veronika Winklerová: 23

Ing. Libor Galatík: 23

Milan Flodr: 22

Ing. Vojtěch Kočovský: 15

 

Do pastorační rady naší farnosti bylo zvoleno prvních 6 kandidátů. Gratulujeme!

V následujícím týdnu bude zveřejněno kompletní složení pastorační rady, která se skládá ze členů ustanovených, zvolených a jmenovaných.