První schůze pastorační rady se konala na zlíchovské faře dne 6. 10. 2011. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomní: P. Mgr. J. Ptáček, RNDr. P. Čížek, Ing. V. Šorm, Mgr. D. Kopecká, J. Kubíková, E. Fuchsová, PaedDr. J. Hromková, Bc. F. Kovář, Mgr. R. Ucháč, Bc. L. Tupá, Mgr. Š. Kulhanová, J. Šulc, p. Habáňov

Omluveni: P. Mgr. B. J. Rosa, P. Mgr. M. A. Przygoda, Mgr. M. Matějková

 
1. P. Ptáček přivítal všechny přítomné a vyzval je ke vzájemnému představování
 
2. informoval o situaci ve 4 kostelech farnosti:

- sv. Filip a Jakub

 • potřeba opravit střechu – zatéká
 • výskyt červotoče
 • ustanovení nového kostelníka – Mgr. Radim Ucháč a jeho rodina
 • nasvícení kostela – návrh na využití dobré zkušenosti s firmou ELTODO
 • otázka starého hřbitova – zachovat nebo zrušit
 • využití zahrady – úklid předběžně naplánovaný na 12. 11.
 • situace fary - p. Kovář informoval - skutečná příčina vlhkosti - prasklá kanalizace
- sv. Vavřinec
 • nutnost opravit nebo vyměnit 2x dveře
 • střecha - špatné okapy
 • sv. Jan Nepomucký ve Velké Chuchli - celkem slušný stav
 • Narození P. Marie v Malé Chuchli - ve špatném stavu
 
3. otázka hudby při bohoslužbách:
- „rytmické mše“ – je třeba získat dobré hudebníky – vedení p. Kovář
-  diskuse – otázka kvality, četnosti, sborů – založení dětského a dospělého sboru – kdo by je vedl?
 
4. společenství ve farnosti:
- diskuse - potřeba vedení ministrantů
- otázka vzniku společenství pro různé věkové kategorie - děti, mládež, Biblická setkání, manželé, senioři, společné dovolené apod.
 
5. Farní Zpravodaj:
- zatím vyšla 2 čísla – kdo bude šéfredaktor?
- báječně fungují webové stránky vytvořené P. Ptáčkem, ještě je třeba dotvořit grafiku - hledají se vhodné fotografie
 
6. akce:
- podzim
 • P. Ptáček navrhl setkání farnosti při úklidu farní zahrady
 • pí. Hromková – otázka tvorby a žehnání adventních věnců - kdy a kde, kdo udělá věnec pro kostel
 • roráty ve všední dny – 1 – 2x týdně

- zima – p. Kovář - návrh na pobyty manželů s duchovní obnova na horách – Orlické hory – chata „Vesmír“ – učiní poptávku

- jaro - p. Čížek – dobrá zkušenost s organizací pouttí, návrh poutě do Klokot, sv. Jana p. Skalou, ...

- léto – P. Ptáček – navrhl farní dovolenou s duchovním programem
     

7.  slavnost Všech svatých  – úterý 1. 11. 2011 - Sv. Filip a Jakub – mše sv. v 18.00 hod.

8. Charita ve farnosti – Dům „Gloria“ na barrandovském sídlišti – možnost využívání místnosti pro výuku náboženství

9.  volba zástupce pastorační rady do ekonomické rady - navržen – Vít Šorm – zvolen všemi hlasy

10. otázka výstavby nového kostela na barrandovském sídlištivelká diskuse – P. Ptáček – navrhl prohlídku Komunitního centra v Nových Butovicích – 5. 11. 2011 v 9.00 – 13.00 hod. Bud spojeno s konáním Pastorační rady.
                                          
 
Zapsala: Š. Kulhanová