Dvanácté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 3. 9. 2014. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Celý zápis ze zasedání najdete na našem webu.