Osmé setkání pastorační rady se konalo na faře dne 27. 3. 2013. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: Čížek, Fuchsová, Hromková, Kovář, Kubíková, Kulhanová, Matějková, Ptáček, Šulc

Omluveni: Kopecká

Host: Habánová

 

01. Prezentace 10 architektonických návrhů na plánovaný kostel na Barrandově s komentářem P. Ptáčka, 1 projekt architekt nepřeje zveřejňovat, vybírá komise z farnosti a AP, posudky vyžádány od českých i zahraničních architektů.

02. Rekonstrukce zvonů – řeší Mgr. Ucháč za pomoci odborníků.

03. Způsob zveřejňování dárců – bude řešit zejména ekonomická rada.

04. Farní setkávání na faře k Roku víry (vede jáhen Jakub Jírovec) – 1. a 3. úterý v měsíci na zlíchovské faře, velmi kladné ohlasy. Vhodné pro zájemce o přijetí svátosti křtu a biřmování.

05. Zprávy z Malé Chuchle (Š. Kulhanová): okapy kostela, omítka zvenku, spadlý štuk v rohu. Na květen plánovány 3 koncerty, také Noc kostelů. Problém financí.

06. Jinonice: rekonstrukce lavic (E. Fuchsová) – částečně vyřešena, hledá se další dárce na dokončení; dočasné umístění křížové cesty, zvažuje se umístění natrvalo.

07. Průzkumníci (společenství mládeže) – příští setkání bude na téma hledání životního partnera (manželé Cuhrovi).

08. Ekologické chování v naší farnosti, úspora zdrojů (P. Ptáček) – manuál pro farnost na www.CKes.cz/certifikace.

09. Návrh upozornit na změnu času.

10. Pravidelná společná modlitba za nový kostel na Barrandově – ve středu při adoraci po mši sv.

11. Nabídka uspořádání pesachové večeře pro děti na Zelený čtvrtek před mší sv. (příští rok).

12. Opět hrozí ucpání odpadu – pravděpodobně bude nutná komplexní rekonstrukce.

13. Nutná reklamace zdi a brána zlíchovské fary.

14. Zateplena střecha zlíchovské fary – dobrovolníky z řad obyvatel a farníků.

15. Otázka možnosti zpřístupnění hřbitova (zatím nedořešena).

 

Zapsala: R. Habánová

Upravil: J. Ptáček