Deváté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 5. 3. 2014. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: P. Ptáček, Hromková, Kočovský, Kovář, Kulhanová, Matějková, Šorm, Šulc, Ucháč, Habánová, V. Hromek, Kočovský

Celý zápis z tohoto zasedání najdete na našem webu.