Třinácté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 26. 11. 2014. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Celý zápis ze zasedání najdete na našem webu.