Třetí setkání pastorační rady se konalo na faře dne 17. 5. 2017. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Celý zápis ze zasedání najdete na našem webu.