Třetí setkání pastorační rady se konalo u Čížků dne 23. 11. 2011. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: P. Ptáček, Čížek, Fuchsová, Hromková, Kovář, Kubíková, Kulhanová, Matějková, Šorm, Šulc, Ucháč


Hosté: Kočovský, Matulová

Omluvena: Kopecká

 

I. část - informace a dění ve farnosti
 

 1.    Pozvání na kolokvia konaná vždy v sobotu v refektáři dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí, zejména na 26. 11. 2011 (téma Kostel - liturgický prostor, památka)
 2.    Návrh pozvat P. Jana Kotase (člena liturgické komice AP) na některé z dalších setkání pastorační rady – přijat, zařídí P. Ptáček
 3.    Oznámení složení ekonomické rady 
(Mgr. Josef Ptáček, RNDr. Pavel Čížek, Ing. Vít Šorm, Ph.D., Bc. Filip Kovář)
 4.    Farní dovolená:
•    jarní
•    letní
P. Ptáček navrhl zejména na letní farní dovolenou pozvat také lidi, kteří by v létě jinak nikam nejeli, zajistit ubytování nejlépe v nějakém penzionu a vyzvat zájemce z řad budoucích účastníků, aby se podíleli na přípravě dopoledních duchovních programů.
 5.    Charita
•    Spolupráce s Glorií na Barrandově (náboženství, některé skautské akce, plánovaná výuka angličtiny).
•    Tříkrálová sbírka
•    Návrh uspořádat při některé nedělní mši sv. adventní sbírku na potřebné lidi z farnosti nebo také na provoz farnosti.
•    Potřeba najít ve farnosti člověka, který by se v budoucnu rád věnoval charitní činnosti a byl současně kontaktní osobou, na niž by se mohli všichni obracet, měl by umět pomoct např. i s vyřizováním na úřadech.
 6.    Bankovní účet na stavbu kostela
•    zatím podúčet účtu farnosti
•    P. Ptáček řeší založení samostatného účtu za co nejvýhodnějších podmínek
 7.    Fara na Zlíchově
Po skončení všech úprav by nahoře měl vzniknout samostatný byt, dole sál a kuchyňka, nové toalety, skautská klubovna a "minibyt" pro kaplana, příp. hosta.
 8.    Roráty v kostele sv. Filipa a Jakuba
•    úterý a pátek v 6.45
•    středa v 18.00
•    neděle v 8.30 i v 10.15    II. část - kostel na Barrandově


 1.    Velikost kostela
•    pro maximální počet účastníků bohoslužeb (samozřejmě v souladu s normami a doporučeními liturgické komise)
•    stabilní (bez mobilní stěny umožňující rozšíření o přilehlé prostory)
 2.    Zařízení - hlavní oltář, svatostánek stranou (snad u vedlejšího oltáře)
•    sakristie
•    dvě zpovědnice
•    kůr pro dostatečně velké varhany i pro menší hudební těleso
•    předsíň oddělená snad skleněnými dveřmi (možnost přijít i mimo bohoslužby, příp. azyl pro maminky s dětmi - vybudování samostatné místnosti pro rodiče s malými dětmi bylo zamítnuto)
•    věž s menším zvonem
 3.    Zázemí
•    kancelář
•    byt pro správce ani pro kněze nebude součástí objektu
•    další body budou projednány příště
 4.    Zasvěcení
•    zmíněno jen okrajově, převažuje zájem zasvětit kostel Kristu Spasiteli, dále navrženo zasvěcení sv. Ludmile
•    podrobněji bude projednáno příště

Příští setkání pastorační rady proběhne 7. 12. 2011 v 19 hod. na zlíchovské faře.

Zapsala: Kubíková