Čtvrté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 7. 12. 2011. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: P. Ptáček, Čížek, Fuchsová, Hromková,Kopecká, Kovář, Kubíková, Šorm, Šulc, Ucháč

Hosté: Kočovský, Matulová
Omluvena: Kulhanová, Matějková


I. část – aktuality
1. Probíhající opravy – fara  – dokončuje se oprava přízemí, v následujícím roce se plánuje rekonstrukce 1. patra.

2. Získaná dotace – 49 000 Kč – bude využita na osvětlení kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, dále na opravu hřbitovní zdi.

3. Počítá se také s opravou vstupu do sakristie kostela sv. Vavřince v Jinonicích.

4. Dne 8. 12. 2011 proběhne první setkání přípravy na biřmování.

5. Dne 9. 12 2011 zahájí první schůzkou setkávání seniorů.
 


II. část - kostel na Barrandově


1. Zasvěcení kostela
Farní rada navrhuje zasvětit kostel na Barrandově Kristu Spasiteli. Kostel tohoto zasvěcení byl vybudován v roce 1267 v komplexu Anežského kláštera. Měl se stát pohřebištěm Přemyslovců. Při vpádu Pasovských v roce 1611 byl vypleněn a za Josefa II. zrušen.
Kostel by měl mít minimálně 250 sedících míst.
Dále se objevila otázka, zda se bude stavět kostel se zázemím nebo kostel s komunitním centrem.


2. Zázemí
Sál  
diskuse o jeho velikosti a využití.Velikost by měla být pro minimálně 80 lidí. Využití – kurzy alfa, koncerty, přednášky, nabídka pronájmu pro bohoslužby nekatolíkům, pronájem na rodinné oslavy, plesy, setkání seniorů a další akce.
Kuchyňka a WC.
3 klubovny – pro skauty, setkávání maminek s dětmi, výuku náboženství, menší akce seniorů, modlitební aktivity.
2 kanceláře - farní kancelář - pro kněze, uvažuje se, zda by bylo vhodné sem umístit knihovnu, kancelář pro vedoucího pracovníka
sklad na čistící prostředky.
3. Komerční část
Návrh na zřízení čajovny – kavárny, která by byla orientována k dětskému hřišti. Mělo by se jednat o samostatnou nezávislou část k pronájmu.


Další nápady pro tuto oblast budou na programu příští setkání.
Parkovací místa, která bude třeba zřídit v souvislosti se stavbou. Zde proběhla diskuse, zda jsou podzemní parkovací místa nutná a zda není možné žádat o výjimku z tohoto předpisu. To má do příštího setkání zjistit V. Šorm.


Příští setkání farní rady proběhne v lednu. Bude pozván P. Kotas, člen liturgické komise AP.
Zapsala: Jitka Hromková