Šesté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 6. 6. 2012. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

 

Přítomni: P. Ptáček, D. Kopecká, E. Fuchsová, J. Hromková, Š. Kulhanová, M. Matějková, P. Čížek, V. Šorm, R. Ucháč, F. Kovář, J. Šulc
Hosté: Vojtěch Hromek, R. Habánová, V. Kočovský
 
1. Otázka umístění darovaného obrazu Panny Marie Guadalupské (rozměr cca 180 x 90 cm) – pravděpodobně na zadní stěnu zlíchovského kostela, výhledově v novém kostele na Barrandově.
 
2. Pořízení hodin do zlíchovského kostela pod kůr (přání kněze).
 
3. Vznikla nová modlitba za plánovaný kostel na Barrandově – v současné době k dispozici na www.CentrumBarrandov.cz.
 
4. Rozjíždí se projekt založení farní charity – pomoc potřebným - senioři, svobodné a opuštěné maminky, bezdomovci, návštěvy nemocných aj. Náměty vítány.
 
5. Otázka nově zaváděných nedělních přímluv z Pastoračního střediska AP:
- pro návštěvníky jinonického kostela nevhodné.
- pro zlíchovský kostel: návrh vypouštět úvodní politicko-informační formulace před každou přímluvou.
 
6. Personální změny:
a) P. Josef Ptáček byl jmenován okrskovým vikářem II. pražského vikariátu (zahrnuje 23 farností – z toho vyplývá např. povinnost pravidelných návštěv těchto farností a jejich kněží, organizace předávání farností při změně kněze, zajišťování vikariátních konferencí a další).
Ustanovení P. Ptáčka farářem naší farnosti a metodikem informačních technologií na Arcibiskupství pražském zůstává.
 
b) Od 1. 8. 2012 nastoupí do naší farnosti P. David Vopřada (nyní studuje v Římě). Bude bydlet na smíchovské faře (ze zdravotních důvodů), učit na KTF UK a pomáhat v naší farnosti.
 
c) Změna ve smíchovské farnosti: odchází P. Bouška (do Berouna), ostatní kněží zůstávají.
 
7. Architektonický návrh kostela na Barrandově:
a) Výběr architekta bude na základě dvoukolového výběrového řízení.
b) Otázka termínů zadání a odevzdání prvních návrhů - doporučení PR je 6 měsíců.
c) Stále chybí kus pozemku (řeší se na úrovni farnost – AP – Magistrát hl. m. Prahy).
d) Plánován kostel jako hlavní samostatná jednotka s přilehlým komunitním centrem a kavárnou.
e) Přáním kněžské rady je vybudování bytů v objektu.
 
8. Výsledky farní ankety:
a) Zájem o procházky Prahou a výlety do okolí Prahy – nutné, aby se realizace ujal někdo za farníků (nejlépe někdo z navrhujících)
 
b) Přání navýšení počtu bohoslužeb ve zlíchovském kostele:
- předběžné plánováno přidání pátečních mší sv. od 18 hod. (od září) – P. Vopřada
- aktuálně se budou řešit nepravidelné bohoslužby ve dnech slavností a významných svátků
 
- proběhla obšírná diskuse na téma pozitivního duchovního vlivu časté mše sv. na život farnosti.
P. Ptáček připomenul, že k životu farnosti patří také řada dalších aktivit, které se vzájemně doplňují a jsou nezastupitelné. Mše sv. (především nedělní) má být vyvrcholením života farnosti a těchto duchovních aktivit.
 
9. Návrh na pořízení invalidního vozíku za účelem dopravy starších osob od fary do kostela (bude se řešit – návrhy na využití nabídky Domova Sv. Rodiny v Praze – Řepích, případně rád zprostředkuje P. Ptáček).
 
10. Prázdninový pořad bohoslužeb:
- Zlíchov: NE 10.15 hod.
- Jinonice: NE 16.00 hod.
 
11. Malá Chuchle:
a) Otázka možnosti zavedení (alespoň nepravidelných) mší sv. (záleží na dohodě s rektorem kostela - P. Przygodou).
b) Nutnost opravy oken a jejich překrytí ochrannou fólií, alespoň minimální údržba.
c) Možnost získání podpory od Městské části na koncerty a další akce, zájem o spolupráci je z obou stran.
d) O kostel v poslední době pečuje zvláště pí. Štěpánka Kulhanová.
 
12. Zhodnocení Noci kostelů: ve všech kostelech kladný ohlas návštěvníků a spokojenost pořadatelů. Velké poděkování patří všem organizátorům z naší farnosti a Arcibiskupství pražskému za koordinaci, propagaci a příslušné materiály.
 
Zapsala: Radka Habánová