Sedmé setkání pastorační rady se konalo na faře dne 16. 11. 2012. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: J. Ptáček, D. Vopřada, D. Kopecká, E. Fuchsová, J. Hromková, Š. Kulhanová, M. Matějková, P. Čížek, V. Šorm, R. Ucháč, F. Kovář, J. Šulc, J. Kubíková

Hosté: R. Habánová, V. Kočovský

 

1. Mše svatá v latině

Byl dán návrh ranní nedělní mši svatou v latině – 1x za měsíc. Tento návrh byl po obsáhlé diskusi a na základě hlasování zamítnut (4 členové PR byli pro latinskou mši sv., 7 bylo proti).

Klíčová otázka zněla, zda mše sv. v latině napomůže k prohloubení našeho vztahu s Pánem Ježíšem.

 

2. Bezdomovci před vchodem do kostela

V poslední době se bezdomovci, kteří pravidelně stávali u brány na hřbitov, přesunuli přímo ke vchodu do kostela, kde žebrají o peníze a to někdy obtěžujícím způsobem. Někteří členové však poukazovali na skutečnost, že jeden z bezdomovců se občas účastní aktivně mše sv.

Bezdomovcům bude řečeno, že žebrat mohou, ale pouze před vchodem na hřbitov.  Současně vyvíjíme snahu o spolupráci s bezdomovci – práce na farní zahradě – včetně případné odměny.

 

3. Rorátní a vánoční bohoslužby

Rorátní mše svaté budou v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 6.45 hod. na Zlíchově – do 4. neděle adventní. Vánoční bohoslužby dle rozpisu, který bude včas zveřejněn.

 

4. Postoje při liturgii

Do naší farnosti přichází mnoho nových lidí a dochází k nejistotě ve společném postoji při bohoslužbě - problematické jsou zvláště části po proměňování a Agnus Dei. Na jedné straně se nejedná o zásadní záležitost, na druhé straně dochází ke zbytečnému rozptylování a „rozhlížení kolem“.

P. Ptáček sdělil, že při nedělních bohoslužbách navrhne farnosti společné postoje při mši sv.

 

5. Formace ministrantů

Formace ministrantů do velké míry chybí, hledá se vhodná osoba i čas - optimálně přede mší sv., případně i jindy, pokud by to bylo možné.

 

6. Kostel na Barrandově

Dokončuje se proces získání vhodného pozemku ke stavbě na Barrandově – k již získanému pozemku bude připojena další část. Jedná se o směnu požadovaného pozemku na Barrandově s farním pozemkem v Jinonicích.

Současně v tyto dny probíhají závěrečné přípravy na podání výzvy k architektům. Vzniká pracovní tým a poradní komise, která bude složena z řad zástupců farnosti (J. Ptáček – farář, V. Šorm – pastorační rada, P. Čížek – ekonomická rada), zástupců AP, stavařů, projektantů, architektů a liturga. V komisi se počítá i se zahraničními zástupci z řad odborníků.

O spolupráci jako odborný poradce za farnost byl požádán také RNDr. Viktor Nedbal, který se podílel na stavbě Komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích.

 

7. Kanalizace na faře

V návaznosti na stáří kanalizace mezi farou a ulicí došlo k její havárii. Nájemník Filip Kovář se za podpory své manželky o celou věc postaral a během nočních hodin kanalizační trubku vykopal, koupil novou a zprovoznil. Patří mu veliké poděkování!

 

8. Zavěšení zvonů

Zvony na farním kostele jsou špatně zavěšené a nefunguje automatické a částečně ani manuální zvonění. Situaci bude řešit R. Ucháč ve spolupráci s kampanologem AP a návrh předloží na další pastorační radě.

 

Zapsala: Monika Matějková, upravil: Josef Ptáček