Komunální volby v říjnu 2014 přinesly návrat KDU na mnohé pražské radnice, včetně smíchovské. S tímto návratem byly spojeny mnohé naděje. Některé z nich se v reálných politických vztazích ukázaly jako klamné.

Objevily se však jiné perspektivy a úkoly, které dávají smysl mnohdy zdánlivě neplodné účasti v komunální politice. Lidé z mnoha míst a farností v Praze 5 jsou členy výborů a komisí samosprávy. Máme tedy společnou možnost nahlédnout do toho, co se nyní v samosprávě projednává. Také členy výborů a komisí bude zajímat váš názor.

Aktuálně můžeme diskutovat o pokračování privatizace bytů a záměrech s obecními byty. Velmi důležitým tématem je dostupnost informací z úřadu a úroveň služeb, které na tomto poli úřad poskytuje. Ti, kdo žijí na Smíchově budou mít jistě své představy o vhodné  budoucí podobě náplavky a Náměstí 14. října. A jistě  bychom neměli opomenout dopravu a parkování po velkém třesku zavedení parkovacích zón.

Přijďme tedy diskutovat o nadějích, které jsme měli před dvěma lety, současné práci a budoucích úkolech. Dne 3. 11. 2016 se od 18 hodin uskuteční ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově společná diskuse s tématem „Zastavení po dvou letech. Co bylo, co je a co chceme dál  v Praze 5“. Všichni jste srdečně zváni.

 

Josef Cuhra, zastupitel