V neděli 30. 11. 2014 vstupujeme 1. nedělí adventní do období příprav na Vánoce. Při všech bohoslužbách na Zlíchově a v Jinonicích se uskuteční žehnání donesených adventních věnců všech zájemců.

Srdečně Vás zveme ke společnému vstupu do období Adventu a přejeme požehnání do nastávajícího času.

V Adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život