Mons. Václav Malý, který se narodil a vyrůstal v Praze na Zlíchově, navštíví v neděli 17. 5. 2015 kostel sv. Filipa a Jakuba a udělí svátost biřmování. Prostřednictvím svátosti biřmování člověk získává nadpřirozenou pomoc pro život, který směřuje k Bohu. Současně udělí mimořádné požehnání účastníkům farní duchovní obnovy, která v naší farnosti probíhala každý týden od ledna 2015.

Mše sv. za účasti biskupa Václava Malého začíná v 10.15 hod. Pravidelná mše sv. od 8.30 hod. se bude konat také.

Tato akce je součástí oslav výročí 300 let od stavby kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Předpokládáme, že tyto oslavy završíme na závěr roku 2015 slavnostním osvětlením kostela a jeho okolí, který tak i v noci bude výrazným znamením Boží blízkosti v této části Prahy.