Od 1. září 2012 vstupuje v platnost upravený pořad bohoslužeb. Zásadní změnou je nová pravidelná bohoslužba v pátek na Zlíchově.

Nový přehled bohoslužeb najdete v části "Kostely a bohoslužby".

Během týdne bude na Zlíchově mše sv. ve středu a v pátek od 18.00 hod. Ve středu po mši sv. následuje adorace před Nejsvětější Svátostí. V pátek bude mše sv. probíhat s rozšířenou biblickou promluvou (zatím nepravidelně, na zkoušku).

V neděli bude na Zlíchově mše sv. od 8.30 hod. a od 10.15 hod. Při mši sv. od 10.15 hod. počítáme s rozšířenou službou také dětem.

Mše sv. v Jinonicích zůstává od 16.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou - ve zpovědnici nebo na farní zahradě - dle výběru kajícníka.

 

Ve středu a 1. + 3. + 5. neděli na Zlíchově slouží P. Josef Ptáček. V pátek a 2. + 4. neděli na Zlíchově slouží P. David Vopřada (v Jinonicích je to přesně opačně). Možnost časté změny v obsazení kněze je vyhrazena.