Základní škola Parentes Praha, která funguje na Radlické ulici od září 2014, je výjimečná hned z několika důvodů. Ve škole panuje milá, rodinná atmosféra. Základ vzdělávání zde totiž tvoří individuální přístupu k dítěti a jeho rodině. Pomocí pravidelného setkávání a intenzivní spolupráce s rodiči škola pracuje na sladění výchovy doma a ve škole a zároveň poskytuje rodičům tolik potřebnou zpětnou vazbu. Sdílení informací pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím ve škole či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří.

Kromě kvalitního a moderního vzdělávacího programu se může škola pyšnit týmem nadšených pedagogů, kteří musí splňovat mimo odborných i daná morálně charakterová kritéria. Učitelé přizpůsobují tempo výuky jednotlivým žákům a podle aktuálních potřeb výuku individualizují.

Součástí filosofie školy je důraz na budování systému hodnot dětí a orientaci v sociálních situacích současného světa. V hodinách etiky se děti pomocí modelových případů učí samy rozeznávat „správné“ a „špatné“ jednání a pěstovat své dobré vlastnosti. Škola také děti podporuje ve svobodném rozvíjení duchovní dimenze života, nabízí hodiny náboženství a účast na mši ve školní kapli.

V ZŠ Parentes se vyučuje třikrát týdně angličtina a děti mají možnost denně navštěvovat anglickou družinu. Účastní se projektových dní a každý měsíc navštíví zajímavou kulturní nebo vzdělávací akci. Určitě potěší i fakt, že vyučování tu v letošním školním roce začíná až v 9:00 hod.

Projekt Základní školy Parentes Praha je koncipován jako neziskový a inspiruje se řadou úspěšných škol po celém světě.

Škola aktuálně nabízí posledních 6 volných míst v 1., 2. a 3. třídě. Zřizovatel školy, Občanské sdružení Parentes, provozuje na pražských Malvazinkách také Mateřskou školu Lipka, která má poslední volná místa ve třídě předškolních dětí.

Více se dozvíte na www.parentes.cz.