Život farnosti

Postní duchovní obnova pro děti i dospělé s rozšířenou možností svátosti smíření

V sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 hod. bude dopolední postní duchovní obnova v kostele Krista Spasitele na Barrandově pod vedením P. Víta Uhra. Součástí této obnovy bude přivítání sochy Pána Ježíše od akademického sochaře Petra Váni na našem kříži.

Současně bude probíhat v Komunitním centru Krista Spasitele duchovní obnova pro školní děti a mládež pod vedením katechetky Radky Habánové (sraz v 9.00 hod. v předsíni kostela).

 

Komunitní centrum pro děti a rodiče z Ukrajiny

V pondělí 4. dubna 2022 zahajujeme ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha provoz Ukrajinského komunitního centra, jehož smyslem je pomoc ukrajinským dětem v adaptaci na české prostředí a připravit je na jejich vstup do českých škol.

 

Provoz Ukrajinského komunitního centra pro děti školního věku s doprovodem rodičů se bude odehrávat v prostorách Komunitního centra Krista Spasitele (Grussova 6, Praha 5) každé pondělí, středu a pátek 9.00 do 13.00 hodin.

 

Prohlášení ČBK k situaci na Ukrajině, pozvání k modlitbě a postu a vyhlášení finanční sbírky

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

 

Prosvětlování divočiny za kostelem Krista Spasitele se uskuteční v sobotu 12. 2. 2022

V sobotu 12. 2. 2022 budou skauti z oddílu Černý šíp a další naši přátelé prořezávat a čistit les za kostelem Krista Spasitele. Chtějí pomoci farnosti s prosvětlením divočiny přiléhající přímo ke kostelu a také připravit dřevo na masopustní oheň a na topení ve skautské základně v Prokopském údolí. Uvítají každou pomocnou ruku! Hodí se motorová pila nebo křovinořez.

Sraz je v 9.00 hod. před kostelem Krista Spasitele na Barrandově.

 

Biskupové Čech a Moravy slavili mši sv. v kostele Krista Spasitele (foto)

V úterý 25. 1. 2022 slavili biskupové z Čech a Moravy - v čele s kardinálem Dominikem Dukou a předsedou ČBK Janem Graubnerem - mši sv. v kostele Krista Spasitele. Hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant z Litoměřic a kázání přednesl biskup Josef Nuzík z Olomouce.

 

Přinášíme fotografie z této historické události.

 

Biskupové Čech a Moravy přijedou na Barrandov slavit mši sv. v kostele Krista Spasitele

V úterý 25. 1. 2022 přijedou na Barrandov biskupové z Čech a Moravy - v čele s kardinálem Dominikem Dukou a předsedou ČBK Janem Graubnerem. Naši biskupové budou slavit mši sv. v kostele Krista Spasitele od 18.00 hod.

Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant z Litoměřic a kazatelem bude biskup Josef Nuzík z Olomouce.

 

Izraelské lidové tance na Barrandově

Od ledna se můžeme těšit na mimořádné taneční hodiny izraelských tanců. Zatím je plánováno 2. a 4. pondělí v měsíci lednu a únoru  od 19.00 do 20.00 hod. v komunitním centru u kostela Krista Spasitele na Barrandově.

 

Tyto tance, které někteří z nás známe již z farní dovolené, nádherně propojují duchovní a tělesnou část člověka. Tančí se v kruhu, tedy jednotlivci jsou vítáni. Tance jsou vhodné pro muže i ženy a všechny věkové kategorie - od dětí po seniory.

 

Na Barrandově začínají mše sv. s doprovodem kytary, ukulele, houslí, flétny, basy a kláves

Jednou z mnoha radostí v naší farnosti je široké pěvecké a hudební zázemí. V neděli 2. ledna 2022 začínají v kostele Krista Spasitele na Barrandově pravidelné mše sv. s doprovodem kytary, ukulele, houslí, flétny, basy a kláves.

Tyto mše sv. se budou konat pravidelně - vždy 1. neděli v měsíci od 10.30 hod.

 

Novoroční ekumenická slavnost na Barrandově a v České televizi

Srdečně Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se za účasti představitelů církví přítomných v České republice uskuteční v kostele Krista Spasitele v sobotu 1. ledna 2022 od 18.00 hod.

 

Jedná se o mimořádnou akci, při které se zástupci různých církví na začátku nového roku v jednotě obracejí k Bohu, děkují a prosí za svůj národ a za aktuální problémy ve společnosti.

Římskokatolickou církev bude zastupovat biskup Tomáš Holub.