Život farnosti

Architektonický web nového kostela Krista Spasitele na Barrandově byl spuštěn

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze.

 

S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

 

Modlitba za domov s biskupem Tomášem Holubem v kostele Krista Spasitele

Při příležitosti založení Československé republiky se bude ve čtvrtek 28. října 2021 konat v Kostele Krista Spasitele a Komunitním centru na Barrandově již 15. ročník kulturně - duchovního festivalu pro celou rodinu Modlitba za domov.

Hlavními hudebními hosty budou Vladimír Javorský a Igor Orozovič, kteří vystoupí v kostele v rámci komponovaného pořadu od 15.00 hodin.

Kostel Krista Spasitele na Barrandově získal titul Stavba roku 2021

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů.

I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Taneční hodiny pro ženy začínají v Komunitním centru Krista Spasitele již ve středu 20. 10. 2021

Ve středu 20. 10. 2021 začíná kurz "Lady latin dance", který je určen slečnám, maminkám, babičkám - zkrátka ženám jakéhokoli věku. Ať už jste začátečnice, nebo jste prošly párovými tanečními kurzy a máte chuť zkusit i sólové tančení, vítáme Vás v kurzu pro ženy. Vyučujeme každou středu od 18.00 do 19.00 hodin v sále Komunitního centra Krista Spasitele.

Jáhenske svěcení Jana Šulce, kostelníka barrandovského (foto)

V sobotu 9. října 2021 zažila katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha mimořádnou událost - jáhenské svěcení devíti zkušených mužů naší arcidiecéze, kteří se s podporou svých manželek a dětí dávají k dispozici k dobrovolné službě v církvi.

 

Jedním z těchto statečných mužů byl náš farník a kostelník Jan Šulc.

V neděli 10. října 2021 se uskutečnila na Barrandově děkovná mše sv. a následné osobní setkání s naším novým jáhnem a jeho rodinou.

 

Přinášíme fotografie z těchto událostí.

Taneční kurz v Komunitním centru Krista Spasitele

Nově se otevírá kurz pro dospělou společnost od 20 do 100 let v sále Komunitního centra Krista Spasitele na Barrandově. V kurzu se můžeme těšit na výuku především standardních a latinskoamerických tanců, ale i různé taneční novinky.

Taneční kurz pro dospělou společnost je určen párům - které začínají úplně od začátku, nebo si chtějí zopakovat kroky, které se v mládí naučili, případně tančí a chtějí se v tanci zdokonalit. Navíc poznáte nové přátele!

 

Příprava na křest pro dospělé zájemce

Jednou z radostí v naší farnosti je veliké množství zájemců v dospělém věku o křest a další svátosti. Vzhledem k náročnosti celého procesu, který znamená mnohdy zásadní změnu života, každému křtu předchází příprava - tzv. katechumenát.

 

V letošním roce probíhá katechumenát v naší farnosti každé 1. a 3. úterý v měsíci od 19.00 hod. na Barrandově. Setkání předchází pravidelná mše sv. a modlitba adorace od 18.00 hod.

 

Koncert Absolutní lilie v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Zveme Vás na další z koncertů Karla Skleničky. Večer s názvem Absolutní lilie se koná v neděli 10. 10. 2021 od 19.30 hod. v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově při příležitosti výročí 20 let od skladatelova úmrtí.

 

Dramaturgie koncertu vychází z vědomí toho, že se lidé přes pandemii koronaviru nemohli příliš vídat. Ústředním tématem jsou proto mezilidské vztahy – jak partnerské, tak přátelské. A na co konkrétně se můžeme těšit? Program je složen z komorních děl – první část čistě instrumentální, druhá vokální.

 

Jáhenské svěcení Jana Šulce, kostelníka barrandovského

S velikou radostí a vděčností si Vám dovolujeme oznámit, že po úspěšném ukončení náročného studia na KTF UK přijme Jan Šulc, kostelník u kostela Krista Spasitele, jáhenské svěcení vkládáním rukou otce biskupa Zdenka Wasserbauera při mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 9. října 2021 od 10.00 hod.

 

V neděli 10. října 2021 od 10.30 hod. se bude konat děkovná mše svatá v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Následovat bude slavnostní společná oslava, při které bude možnost osobního setkání s naším novým trvalým jáhnem a jeho rodinou.

Kurzy swingové tance začínají v Komunitním centru Krista Spasitele již v úterý 28. září 2021

Lindy Hop je tanec, který se vyvinul v Harlemu ve 20. a 30. letech 20. století a tancoval se na tehdejší swingovou hudbu. Tanec kombinuje párové a sólové tancování.

Od 80. let 20. století došlo díky tanečníkům ze Švédska, Británie a USA k obrodě Lindy Hopu a v současnosti se tancuje na celém světě.

A nyní přichází na Barrandov :-)

 

Nová možnost pravidelné modlitby adorace v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Modlitba adorace patří mezi modlitbu, která má doslova zázračné účinky. Je to způsob uctívání Boha, který se dotýká těch nejhlubších vrstev lidského bytí.

Nyní začíná další možnost této modlitby v naší farnosti - každé úterý od 18.45 do 19.30 hod. v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Pravidelné adoraci předchází mše sv. od 18.00 hod.

 

Primiční mše svatá novokněze Theofana Lukáše Fuchse OCSO

V naší farnosti máme velikou radost z množství nových duchovních povolání. Jedním z nich je Theofan Lukáš Fuchs, který přijal svátost kněžství 20. srpna 2021 v klášteře trapistů v Novém Dvoře. Duchovně zrál v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích.

 

Nyní se přiblížil čas primiční mše svaté, kterou bude slavit v Praze.

 

Koncerty pod křídly andělů v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Jednou z výrazných dominant nového kostela Krista Spasitele na Barrandově jsou vitráže s anděly, kteří vznešeným způsobem oslavují Všemohoucího. Právě pod znamením tak nádherného symbolu nyní začínají koncerty v prostoru našeho kostela.

 

První koncert se uskuteční již v sobotu 4. září 2021 od 19.00 hod. Na programu jsou skladby Antonína Dvořáka a Josefa Suka v provedení vyhlášeného Kvarteta Martinů.