Život farnosti

Duchovní obnova pro manžele

V sobotu 12. listopadu 2011 od 9.00 hod. začíná v našem kostele sv. Filipa a Jakuba duchovní obnova po manžele i další zájemce. Na programu jsou 2 přednášky, tiché rozjímání a závěrečná modlitba. Předpokládaný konec je ve 12.00 hod.

Setkání ministrantů

V sobotu 5. listopadu 2011 začíná v 10.00 hodin (od 9.30 hod. probíhá registrace účastníků) v Arcibiskupském paláci arcidiecézní setkání ministrantů. Uvítáni budou arcibiskupem Dukou OP, navštíví kasárna Hradní stráže a od 15.00 hodin budou účastni mši svaté, kterou bude ve svatovítském chrámu celebrovat pražský arcibiskup.

Podzimní TAMMÍM 2011 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze

Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let), která nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání.

Steve Jobs našel ve smrti inspiraci

Ve středu 5. října 2011 zemřel možná největší vizionář v oblasti informačních technologií, zakladatel společnosti Apple, Steve Jobs. Nad jeho životem a odkazem se zamýšlí kněz z farnosti Praha - Hlubočepy a metodik informačních technologií arcibiskupství pražského Josef Ptáček.

Slavnost sv. Václava na Zlíchově

Ve středu 28. září 2011 se bude konat slavnostní mše sv. ke cti sv. Václava v kostele sv. Filipa a Jakuba v Praze - Zlíchově. Mše sv. začíná v mimořádném termínu - od 10.15 hod.