Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary!


Články

Izraelské lidové tance na Barrandově

Od ledna se můžeme těšit na mimořádné taneční hodiny izraelských tanců. Zatím je plánováno 2. a 4. pondělí v měsíci lednu a únoru  od 19.00 do 20.00 hod. v komunitním centru u kostela Krista Spasitele na Barrandově.

 

Tyto tance, které někteří z nás známe již z farní dovolené, nádherně propojují duchovní a tělesnou část člověka. Tančí se v kruhu, tedy jednotlivci jsou vítáni. Tance jsou vhodné pro muže i ženy a všechny věkové kategorie - od dětí po seniory.

 

Novoroční ekumenická slavnost na Barrandově a v České televizi

Srdečně Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se za účasti představitelů církví přítomných v České republice uskuteční v kostele Krista Spasitele v sobotu 1. ledna 2022 od 18.00 hod.

 

Jedná se o mimořádnou akci, při které se zástupci různých církví na začátku nového roku v jednotě obracejí k Bohu, děkují a prosí za svůj národ a za aktuální problémy ve společnosti.

Římskokatolickou církev bude zastupovat biskup Tomáš Holub.

 

Aktuality z Farní charity Barrandov a pozvání ke Tříkrálové sbírce

V návaznosti na plánovanou Tříkrálovou sbírku připravila naše paní ředitelka Farní charity Bc. Milena Lisá poselství, kde nás seznamuje s činností této důležité součásti naší farnosti.

 

Paní ředitelka svou práci ve Farní charitě vykonává bez nároku na odměnu a její práce je zdrojem požehnání pro řadu lidí v tísnivých okolnostech jejich životů. Velice děkujeme za její službu a do nastávajícího roku jí přejeme mnoho zdraví, sílu a pevnou oporu v její pozemské rodině, která též má veliké zásluhy na tomto farním charitativním díle!

 

Putování z Barrandova až do Betléma - vánoční program pro děti

Srdečně Vás zveme na vánoční program pro rodiny s dětmi - "Putování do Betléma", které se uskuteční v kostele Krista Spasitele na Barrandově na Štědrý den 24. 12. 2021. Přítomné děti se budou moci zapojovat do vánočního příběhu.

Z důvodu koronaviru je totožný program ve dvou časech. Po celou dobu bude k dispozici Betlémské světlo.

 

Vánoční výstava historických betlémů a hraček na Barrandově

Výstava představuje unikátní vyřezávané, malované a papírové betlémy, vánoční ozdoby, formy na pečení i čokoládu, historické hračky, hry a mnoho dalších exponátů z let 1840–1940.

Tato výstava byla zahájena 20. 12. 2021 a bude trvat do 7. 1. 2022. Je otevřena každý den od 10.00 do 18.00 hod. v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově. Srdečně Vás zveme!