katecheze pro dospělé

katecheze pro dospělé

  • úterý 18.00 – 20.15 Setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou (včetně přípravy na svátosti)
KC, klubovna 1

kontaktní osoba:

P. Josef Ptáček  ptacek@knez.cz