katecheze pro dospělé

katecheze pro dospělé

  • úterý 18.00 – 20.15 Setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou (včetně přípravy na svátosti)
KC, klubovna 1

kontaktní osoba:

P. Josef Ptáček  ptacek@knez.cz 

  • středa 19.15 – 20.30 Liturgické inspirace a modlitba Božího slova (Lectio divina)
19:15 v KC klubovna 1;  od 20:00 modlitba v kostele Krista Spasitele. Aktuální datum konání vždy zkontrolujte v kalendáři.
První část večera nabídne pár myšlenek k některému z důležitých pojmů mešní liturgie a prostor k diskusi. Před 20. hodinou se přesuneme do kostela (adorační kaple), kde budeme o tomtéž tématu rozjímat prostřednictvím Božího slova. 

kontaktní osoba:

Eva Fuchsová fuchsova@centrumbarrandov.cz