Aktuální akce v naší farnosti najdete v novém kalendáři akcí. Srdečně Vás zveme!


Články

Byzantská liturgie (mše sv.) sv. Jana Zlatoústého v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

Ve středu 7. 12. 2022 od 18.00 hod. nás čeká mimořádná Byzantská liturgie (mše sv.) sv. Jana Zlatoústého v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Celebrovat bude o. Tomáš Mrňávek, řeckokatolický kněz, kantorovat bude Samuel Škoviera. Zpěvem bude doprovázet Svatoklimentský katedrální sbor sv. Vladimíra z Klementina v Praze pod vedením Mgr. Olgy Mandové.

 

Druhé výročí zasvěcení kostela Krista Spasitele oslavíme s arcibiskupem Janem Graubnerem

V neděli 20. listopadu 2022 slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. V naší farnosti tento den znamená výročí zasvěcení nového kostela na Barrandově. V letošním roce se jedná již o druhé výročí.

Na slavnostní poutní mši sv., která se bude konat od 10.30 hod., přijede nový arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po mši sv. bude následovat krátká beseda v kostele a následně "farní káva" - tentokrát s možností rozšířeného občerstvení.

 

První čísla farního zpravodaje z Paluby a Podpalubí

Přinášíme Vám první čísla našeho farního zpravodaje, který zachycuje život ve farnosti, zajímavé rozhovory, duchovní podněty i plánovaný program v našich kostelích a v Komunitním centru Krista Spasitele.

Děkujeme výkonné redaktorce Evě Fuchsové za její práci, kterou věnuje vydávání našeho zpravodaje z Paluby a Podpalubí..