Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary!


Články

Primiční mše svatá novokněze Theofana Lukáše Fuchse OCSO

V naší farnosti máme velikou radost z množství nových duchovních povolání. Jedním z nich je Theofan Lukáš Fuchs, který přijal svátost kněžství 20. srpna 2021 v klášteře trapistů v Novém Dvoře. Duchovně zrál v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích.

 

Nyní se přiblížil čas primiční mše svaté, kterou bude slavit v Praze.

 

Koncerty pod křídly andělů v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Jednou z výrazných dominant nového kostela Krista Spasitele na Barrandově jsou vitráže s anděly, kteří vznešeným způsobem oslavují Všemohoucího. Právě pod znamením tak nádherného symbolu nyní začínají koncerty v prostoru našeho kostela.

 

První koncert se uskuteční již v sobotu 4. září 2021 od 19.00 hod. Na programu jsou skladby Antonína Dvořáka a Josefa Suka v provedení vyhlášeného Kvarteta Martinů.

Hlasujte pro kostel Krista Spasitele na Barrandově!

V minulém roce byla dokončena stavba unikátního kostela Krista Spasitele na sídlišti Barrandov v Praze.

Stavba je nyní zapojena do architektonické soutěže o stavbu roku. Pokud můžete, dejte prosíme hlas této jedinečné a krásné stavbě, aby se tak o poselství, které vyjadřuje, mohli dozvědět další lidé.