Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary!


Články

Exercicie na moři pro muže

Srdečně vás zveme na duchovní cvičení, které se budou odehrávat na vlnkách a vlnách Jaderského moře. Voda je významným duchovním symbolem. Tato nabídka platí pro 8 statečných mužů z naší farnosti ve věku od 18 do 99 let.

Jedná se o 1 týden na lodi v oblasti střední Dalmácie. Předpokládaný termín akce je první polovina měsíce května (přesný termín bude ještě upřesněn, závisí na situaci ohledně koronaviru).

 

Příprava na svátost biřmování začíná v Adventu

Příprava na svátost biřmování v naší farnosti bude mít 3 části. Společně budeme hledat odpovědi na mnohé otázky - čemu máme věřit, jak máme správně žít na tomto světě a jak se s užitkem můžeme modlit.

Svátost biřmování proběhne v kostele Krista Spasitele v květnu 2022 za přítomnosti biskupa Karla Herbsta.
 

Nová kamera na Barrandově - aktuální pohled na kostel Krista Spasitele

Nová kamera umožňuje aktuální pohled na kostel Krista Spasitele a komunitní centrum na Barrandově. Můžeme se potěšit novým kostelem, ale také snadno zjistit aktuální situaci na přilehlém parkovišti či stav sněhu během nadcházející zimy.

Děkujeme našim skvělým farníkům, kteří tuto službu umožnili zprovoznit a nadále se podílejí na jejím provozu.

 

Mimořádná mše sv. na Slavnost Všech svatých a mimořádná příležitost ke svátosti smíření

V pondělí 1. 11. 2021 v den Slavnosti Všech svatých se uskuteční mimořádná mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově od 18.00 hod. Při této příležitosti také vzpomeneme na naše zesnulé na přilehlém hřbitově. Současně bude pro děti probíhat malá stezka odvahy se svatými - začátek po mši sv. před kostelem.

 

V úterý 2. 11. 2021 bude pravidelná mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově od 18.00 hod. Po mši sv. následuje adorace, při které bude také příležitost ke svátosti smíření.

 

Architektonický web nového kostela Krista Spasitele na Barrandově byl spuštěn

Zlatý světelný prstenec, světelná koruna – náročný technicko umělecký prvek se symbolikou Trnové koruny ovládající interiér stavby, kterému dodává neobvyklou světelnou atmosféru proměnlivou v závislosti na dráze slunce po obloze.

 

S východem slunce se vytváří postupně klesající zlatavé odlesky na stěnách, aby v poledne utvořily kruh kolem presbyteria a během odpoledne se zase vytrácely směrem vzhůru; v přechodném období pak na závěr dne slunce ozáří presbytář s oltářem prosklenými dveřmi vstupního portálu.

 

Modlitba za domov s biskupem Tomášem Holubem v kostele Krista Spasitele

Při příležitosti založení Československé republiky se bude ve čtvrtek 28. října 2021 konat v Kostele Krista Spasitele a Komunitním centru na Barrandově již 15. ročník kulturně - duchovního festivalu pro celou rodinu Modlitba za domov.

Hlavními hudebními hosty budou Vladimír Javorský a Igor Orozovič, kteří vystoupí v kostele v rámci komponovaného pořadu od 15.00 hodin.