Články

I víru je třeba usměrňovat a kultivovat

Jeho představy o budoucím životě zahrnovaly práci v technické profesi, manželku, děti... Jenže člověk míní a Bůh mění. Dnes je z něj katolický kněz, který vede farnost Praha - Hlubočpy. Nadšení pro techniku mu ale zůstalo :-)

Chuchelský zpravodaj zveřejnil rozhovor s P. Josefem Ptáčkem o víře, životě kněze v dnešní době, celibátu, ateismu v ČR a řadě dalších témat.

První Sv. Přijímání na Zlíchově (foto)

V neděli 7. června 2020 naše farnost zažila velikou slavnost - 7 dětí přistoupilo k prvnímu Svatému Přijímání.

Stejně jako mana pro lid Izraele, je také Eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou, která nás provází na cestě pouštěmi světa, vyprahlého působením ideologických a hospodářských systémů.

Jak vypadal Zlíchov v roce 1930?

Obdrželi jsme velmi zajímavý pohled z roku 1930, který byl vytištěn soukromým nákladem A. Boubínové. Pěkně zachycuje historii kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a místo před naší farou v ulici "Na Zlíchově".

 

Kostel 21. století s komunitním centrem: Pražský Barrandov se dočkal vymodlené stavby

Na pražském Barrandově vyrůstá od listopadu roku 2018 Komunitní centrum s římskokatolickým kostelem Krista Spasitele. Součástí areálu má být i kavárna u dětského hřiště.

Termín slavnostního vysvěcení kostela je naplánovaný na neděli 22. listopadu 2020. Navzdory obtížným podmínkám nouzového stavu generální dodavatel stavby předpokládá, že bude toto datum dodrženo.