Aktuální akce v naší farnosti najdete v novém kalendáři akcí. Srdečně Vás zveme!


Články

Liturgické inspirace a „Božské čtení“

Ve středu 12. října 2022 zahájíme pravidelné večery Liturgických inspirací a následného „Božského čtení“ (Lectio Divina).

Budeme se scházet každou středu (kromě ohlášených výjimek) v 19.15 hod. v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově. První část večera nabídne pár myšlenek k některému z důležitých pojmů mešní liturgie a prostor k diskusi. Před 20. hodinou se přesuneme do kostela (adorační kaple), kde budeme o tomtéž tématu rozjímat prostřednictvím Božího slova.

 

Výsledky voleb do Pastorační rady

Volby do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy se konaly po bohoslužbách v neděli 25. září 2022, a sice v kostele sv. Filipa a Jakuba, v kostele Krista Spasitele a v kostele sv. Vavřince.

Volební komise ve složení Monika Ettlerová, P. Jakub Jirovec a Šimon Kubík, kterou dle § 7 Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské jmenoval farář Josef Ptáček, provedla sečtení hlasů a došla k následujícím výsledkům.

 

Přemýšlíte, jaký smysl má lidský život? Jak se setkat v dnešní době s Bohem? Příprava na svátost biřmování či na křest v dospělosti je odpovědí na Vaše touhy!

Bůh skrze svátost křtu, Eucharistie a biřmování působí proměnu lidského srdce, ukazuje nám na důležitost životních cílů a svěřuje odpovědnost za životní poslání. Mnohdy také získáváme nové přátele, ale i objevujeme nové zdroje síly a požehnání pro svůj život.

 

Jaká byla duchovní farní dovolená 2022? (foto)

Začátkem srpna se 85 našich farníků a přátel vydalo na společnou farní dovolenou do klášterního areálu v Teplé u Mariánských Lázní. Na programu byla mše sv., večerní modlitba, zajímavé přednášky na aktuální témata.

Děti a mládež měly podnětný program v několika skupinách dle věku.

 

Jáhenské svěcení Matěje Jirsy

Při mši svaté v sobotu 3. září 2022 od 10.00 hod. v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijme z rukou otce biskupa Václava Malého jáhenské svěcení náš farník Matěj Jirsa. Na jáhna bude vysvěcen společně s Dominikem Fričem, který pochází ze sousedního Slivence.

Jáhenské svěcení přijmou tito bohoslovci po intenzivním studiu, které trvalo 6 let a jedná se o jejich významný krok k přijetí kněžského svěcení. Matějovi a Dominikovi přejeme mnoho duchovního ovoce jejich služby a blízkost Panny Marie.

 

Mořská výprava se svatým Brendanem

Zveme Vás na mořskou výpravu se sv. Brendanem. Poznáte legendy o tomto irském mnichovi a zároveň mořeplavci ze 6. století. Čeká Vás hledání a vykopávání tajných schránek, plnění drobných úkolů a cesta pěknou přírodou kolem kapliček a křížů.

Tato dobrodružná plavba pro děti i dospělé v okolí Holyně a Klukovic platí do odvolání.

 

Kalendář akcí v naší farnosti

Od 1. července 2022 spouštíme veřejný kalendář, který přehledně nabídne rozpis akcí konaných v naší farnosti. Tento kalendář bude průběžně aktualizován, aby nabídl co nejpřesnější a nejaktuálnější informace.