Modlitební triduum Hnutí modliteb matek

 

 

Pátek 24. 3. 2023

Od 17:00 hod. tichá adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (Na Zlíchově 8, Praha 5 Hlubočepy)

18:00 hod. mše svatá na úmysl prvního dne tridua: Odprošujeme Boha za naše selhání a provinění proti Jeho lásce.

Po mši sv. společná modlitba a rozjímání nad texty Jl 2,12-17 na faře na Zlíchově.

 

Sobota 25. 3. 2023

8:30 hod. společná modlitba a rozjímání nad texty Mt 24,42-51 v Komunitním centru při kostele Krista Spasitele na Barrandově (Grussova 1274/6, Praha 5 Hlubočepy) 

Úmysl druhého dne tridua: Odpouštíme a prosíme za obrácení všech, kteří ublížili nám a našim dětem.

Od 9:00 hod. navazuje farní duchovní obnova v kostele Krista Spasitele

Možnost účasti na mši sv. v 15:00 hod. v kostele Krista Spasitele

 

Neděle 26. 3. 2023

Individuální modlitba a rozjímání nad texty Ž 78,1-6

Individuální účast na mši svaté

Všechny matky z Hnutí MM, zlíchovští farníci a přátelé jsou srdečně zváni