Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

 

Požehnané Velikonoce!