Farní charita

Farní charita

Farní charita Praha Barrandov je zřízena pražským arcibiskupem jako právnická osoba ke dni 1. 9. 2016 na dobu neurčitou. Jako účelové zařízení církve je zřízena s cílem pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi a v těžkých životních situacích.

Farní charita Praha Barrandov vykonává svoji činnost v obvodu Městské části Prahy 5.

 

Bc. Milena Lisá, ředitelka

Farní charita Praha Barrandov

Na Zlíchově 221/8, 152 00  Praha 5

 

tel.: 703 335 283

e-mail: Barrandov@Praha.Charita.cz

číslo účtu: 2501066461/2010

 

Se začátkem nového roku je již tradičně spojena Tříkrálová sbírka. Budeme koledovat v našich kostelech při bohoslužbách a společně se smíchovskou farností se vydáme koledovat do okolí Anděla.

V pátek 5. ledna se připojíme k Tříkrálovému průvodu, který začne v kostele sv. Tomáše na Malé Straně požehnáním koledníků, dále se v čele s velbloudem vydá přes Karlův most a vyvrcholí Rybovou mší vánoční na Staroměstském náměstí.

Naši koledníci se rekrutují především z řad dětí, které chodí na náboženství. Samostatnou skupinu tvoří skauti. Hledáme další dobrovolníky z řad dětí, studentů, skautů, rodičů i prarodičů, kteří by se chtěli připojit ke koledování, zvláště ty, kteří umějí zpívat nebo s sebou dokonce mohou vzít hudební nástroj.

 

Chcete se připojit ke koledníkům naší farnosti? Kontaktujte prosím Radku Habánovou nebo Milku Lisou (viz kontakty na straně 16).

 

Chcete přispět naší farní charitě? Existuje několik možností:

 

  • Svůj dar můžete hodit do kasičky v kostele během bohoslužeb na Zlíchově, Barrandově či v Jinonicích.
  • Další možnosti je platba přes QR kód od 1. do 31. ledna 2023.obrazek2 
  • Od 1. ledna do 30. dubna bude k dispozici také online kasička pro  bezhotovostní převod peněz.

 

Číslo účtu Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

variabilní symbol Farní charity Praha–Hlubočepy:  777910023

Děkujeme za vaši štědrost!