Svátost smíření

Svátost smíření

Možnost přijetí svátosti smíření je obvykle před každou mší sv.  a po domluvě v sakristii i po mši sv.

V rámci Hory proměnění (každý pátek v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově) se zpovídá od 17:15 do 18:00.

Příležitost k setkání s knězem je po mši sv. nebo po telefonické domluvě.