knihovna

knihovna

Ve foyer Komunitního centra Krista Spasitele na Barrandově se nachází farní knihovna. Čtenáři zde najdou křesťanskou, především katolickou literaturu nejrůznějších žánrů – Bible, výklady víry, knihy o duchovním životě, životopisy svatých, eseje, ale i odbornou teologickou produkci. Kihovna je stále doplňována novými tituly, s nimiž se můžete seznámit při prodeji knih během Farní kávy každou 3. neděli v měsíci.

Knihovna je volně přístupná kdykoliv v otevírací době Komunitního centra a knihovnice Eva Fuchsová (e-mail: fuchsova@CentrumBarrandov.cz) ráda podá bližší informace o dostupných titulech.

Zřízení farní knihovny by se mělo stát nesmělým zárodkem budoucího čtenářského klubu, kde by bylo možno vzájemně se podělit o své čtenářské zážitky, doporučit zajímavé tituly a autory, diskutovat o teologických, morálních či obecně duchovních otázkách.

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Knihovna je rozdělena do dvou sekcí, zasklené a nezasklené. Liší se tím, že výpůjčky ze zasklené části se zapisují do sešitu KNIHOVNÍ VÝPŮJČKY (ve spodní polici zasklené police) a očekává se, že budou přibližně do 1 měsíce vráceny (též do spodní police).

Výpůjčky z nezasklené části se neevidují. Knihy si můžete volně půjčovat a vracet na stejné místo, odkud jste si je vypůjčili, případně vracet jiné, které už máte přečtené a doporučili byste je dalším čtenářům