pohřeb

pohřeb

Rádi budeme asistovat u rozloučení s Vaším zesnulým. Je však třeba koordinovat vhodný termín pohřbu s námi i pohřební službou současně. Přejete-li si pohřeb v naší farnosti, volejte faráře P. Josefa Ptáčka 606 790 790. Chcete-li se rozloučit s Vaším zesnulým v kostele sv. Vavřince v Jinonicích, volejte p. Fuchsovou 774 608 012.


výklad jednotlivých prvků ve slavení pohřební bohoslužby
informace pro pozůstalé
pohřeb.cz - poradna a praktické informace
smrt, pohřeb a děti
otázka vzkříšení - kremace nebo pohřeb?
* příručka "Praktické rady o postupu při úmrtí, vypravení pohřbu a poradenství pro pozůstalé"