kostel sv. Vavřince

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

První zmínka o vsi Butovice (které byly sloučeny s Jinonicemi už v r. 1610) pochází ze zakládací listiny vyšehradské kapituly z r. 1088. Z tohoto údaje se také vyvozuje stáří kostela, neboť kapituly obvykle měly ve vlastnictví vsi, kde buď kostel už byl, nebo byl záhy postaven. Z této doby tedy zřejmě pochází  apsida – presbytář kostela z tzv. kvádříkového zdiva se dvěma dochovanými románskými okénky. Použitá stavební technika naznačuje, že by se skutečně mohlo jednat o jeden z nejstarších stojících kostelů v Praze. Zbytek kostela je však již novější. V 2. polovině 16. století kostel prošel zásadní přestavbou v renesančním slohu. Byl prodloužen o svou střední část  Zároveň byla přistavěna dřevěná zvonice a ulit půltunový zvon Vavřinec, který dodnes svolává lid na bohoslužby. Barokní přestavba byla provedena na konci 18. století a poslední významná úprava probíhala v letech 1894–1901. Chrám byl rozšířen o svou zadní část, předsíň, kruchtu a sakristii, byl sjednocen i zvenčí v pseudorománském slohu. Zbytky barokního interiéru jsou postupně restaurovány péčí současného faráře P. Josefa Ptáčka.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 18.7. do 28.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
21.7.
15:30 Příležitost ke svátosti smíření

požádejte o zpověď kněze v sakristii

16:00 Mše svatá

-

neděle
28.7.
15:30 Příležitost ke svátosti smíření

požádejte o zpověď kněze v sakristii

16:00 Mše svatá

-

Místo uskutečnění

50.0478457N, 14.3671815E

Sdílejte info