Chci přispět

Chci přispět

Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary.


Finanční dary je možné zasílat na náš bankovní účet:

číslo účtu: 2100194446 / 2010 (FIO banka, a. s.)

bankovní spojení pro platby v jiných měnách než Kč a pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ15 2010 0000 0021 0019 4446
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Velice děkujeme za Vaše příspěvky, které slouží:

– na uhrazení provozních nákladů fary na Zlíchově, komunitního centra na Barrandově a našich kostelů (Zlíchov, Barrandov, Jinonice, Velká Chuchle) – elektřina, voda, plyn, údržba, opravy, pojištění budov, revize, zabezpečovací zařízení, ...

– na uhrazení provozních nákladů farnosti (bohoslužebné předměty, pomůcky pro výuku náboženství, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, …)

– na pokrytí mzdových nákladů (zvláště se jedná o plat pastorační asistentky - katechetky a ředitelky komunitního centra na Barrandově)

– na další rozvoj našich aktivit
Pokud nám pošlete o svém daru informaci, rádi Vám vystavíme potvrzení pro účely snížení základu daně.

Současné je možné na adrese ptacek@knez.cz nebo po mši sv. v sakristii u P. Josefa Ptáčka požádat o variabilní symbol pro snadnou identifikaci Vašich pravidelných plateb.

Podle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) lze od základu daně v případě fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnuté církvím až do výše 10 % základu daně, v případě právnické osoby až do výše 5 % základu daně.