Výuka náboženství / katecheze

Systematická výuka je v naší farnosti rozdělena do několika skupin:

Skupina 0: maminky s dětmi (cca 2 - 4 roky)
Skupina 1: předškoláci a prvňáci (cca 5 - 7 let)
Skupina 2: příprava k první svátosti smíření a k prvnímu sv. přijímání
Skupina 3: mladší školní věk (1. stupeň ZŠ - od 2. třídy)
Skupina 4: starší školní věk (2. stupeň ZŠ)
Skupina 3: mládež od 15 let
Skupina 4: dospělí - setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou - včetně přípravy na svátosti

Výuka probíhá na zlíchovské faře a v domě Gloria na Barrandově od září do června.

Aktuální rozvrh v roce 2019/2020 a další informace najdete tady.
Přihlášku najdete tady.

Podrobnější informace poskytuje a přihlášky přijímá vedoucí katechetka Mgr. Radka Habánová.

Další programy pro mládež a dospělé najdete v sekci "Pravidelné programy".

V případě nutnosti je možné využít také nabídku výuky na Smíchově u sv. Václava - www.FarnostSmichov.cz.