Výuka náboženství / katecheze

Systematická výuka je v naší farnosti rozdělena do několika skupin:

Skupina 0: maminky s dětmi (cca 2 - 4 roky)
Skupina 1: předškoláci a prvňáci (cca 5 - 7 let)
Skupina 2: příprava k první svátosti smíření a k prvnímu Sv. Přijímání
Skupina 3: mladší školní věk (2. - 4. třída ZŠ)
Skupina 4: starší školní věk (5. - 7./8.třída ZŠ)
Skupina 5: mládež (8./9.tř.ZŠ - SŠ)
Skupina 6: dospělí - setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou - včetně přípravy na svátosti


Výuka probíhá na zlíchovské faře a v Komunitním centru na Barrandově, při vládních opatřeních korespondenční či online formou - pro informaci kontaktujte příslušného vedoucího.

Aktuální rozvrh v roce 2020/21 a další informace najdete tady.
Přihlášku najdete tady.


Podrobnější informace poskytuje a přihlášky přijímá vedoucí katechetka Mgr. Radka Habánová.

Další programy pro mládež a dospělé najdete v sekci "Pravidelné programy".

V případě nutnosti je možné využít také nabídku výuky na Smíchově u sv. Václava - www.FarnostSmichov.cz.