Výuka náboženství / katecheze

Systematická výuka je v naší farnosti rozdělena do několika skupin:
 

Skupina 0: maminky s dětmi (cca 2/3 - 4 roky)
Skupina 1: předškoláci a prvňáci (5 - 7 let)
Skupina 2: příprava k první svátosti smíření a k prvnímu Sv. Přijímání
Skupina 3: mladší školní věk (2. - 4. třída ZŠ)
Skupina 4: starší školní věk (5. - 8. třída ZŠ)

Skupina 5: mládež (9. třída ZŠ - SŠ)

Skupina 6: dospělí - setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou - včetně přípravy na svátosti

Skupina 7: dospělí - výklad liturgie mše sv. a úvod do posvátného čtení Písma sv.


Výuka probíhá v Komunitním centru na Barrandově a v kostele Krista Spasitele.


Aktuální rozvrh v roce 2022/23 a další informace najdete
tady.


Přihlašujte se/své děti prostřednictvím emailu, vlastní přihlášku v tištěné podobě obdržíte při prvních setkáních.

Podrobnější informace poskytuje a elektronické přihlašování přijímá vedoucí katechetka Mgr. Radka Habánová.


Další programy pro mládež a dospělé najdete v sekci "Pravidelné programy".

V případě nutnosti je možné využít také nabídku výuky na Smíchově u sv. Václava - www.FarnostSmichov.cz.