Život farnosti

Kickbox v naší farnosti

Mens sana in corpore sano (ve zdravém těle zdravý duch) je základní pravidlo pro spokojený a harmonický život člověka. Vlivem současného životního stylu je však někdy naše tělo zanedbáváno a potom i duch skomírá.

Kickbox je moderní kontaktní sport, který vznikl na přelomu 60. a 70. let v USA jako univerzální způsob boje jednotlivých bojových směrů. Za sjednotitele a zakladatele kickboxu lze považovat p. Howarda Hansona, dále pak jeho manželku a p. Arnolda Urquideze. Dnes je kickbox velmi hodně využíván i z hlediska fitness a to především proto, že jeho podstatou je aerobní trénink a strečink. Cílem je zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obrana proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu. Výrazným způsobem prospívá také duševnímu zdraví.

Městská policie navštíví farnost Hlubočepy

V pátek 13. 4. 2012 od 9.00 hod. se na faře uskuteční další setkání seniorů. Setkání se tentokrát budou účastnit také příslušníci Městské policie, kteří přítomné seniory seznámí s možnými riziky v oblasti jejich bezpečnosti. Senioři budou informováni o možnostech prevence před zneužitím jejich důvěry a dalšími možnými riziky, která na ně číhají.