Život farnosti

Virtuální kavárna se otevírá

V rámci nového kostela a komunitního centra na Barrandově se již nedočkavě těšíme na příjemné posezení v naší nové kavárničce.

Nicméně již nyní si Vás dovolujeme pozvat na pravidelná setkání v naší virtuální kavárně, která otevírá své brány v pátek 24. 4. 2020 od 10.00 hod. do cca 11.00 hod. prostřednictvím služby Skype.

 

P. Karel Mec pokračuje ve své misi v Zimbabwe (foto + video)

Mezi radosti v naší farnosti patří skutečnost, že Pán Bůh povolává stále další lidi k řeholnímu a kněžskému životu. Již několik let ve své misi požehnaně působí náš farník P. Karel Mec, OMI.

 

V aktuálním dopise píše o své misi v Zimbabwe. Přiložil také zajímavé fotografie a videa z této nádherné země. A víte, jak vypadá typické jídlo, kterým je kukuřičná kaše se smaženými housenkami?

 

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 15. 4. 2020

V návaznosti na aktuálně platné nařízení Vlády ČR "pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob" došlo v naší farnosti po dobu platnosti tohoto nařízení k uzavření kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) pro veřejné aktivity s větším počtem účastníků.

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově bude otevřen každou neděli od 9.10 hod. do 11.00 hod. k osobní modlitbě, k přijetí Svatého Přijímání a svátosti smíření. Dále bude kostel otevřen každý pátek od 15.00 do 17.45 hod. k osobní adoraci v rámci Hory proměnění.

Květná neděle v naší farnosti

Květná neděle (5. 4. 2020) nás uvádí do Svatého týdne. Tento den i celý týden budeme v naší farnosti slavit odlišně od minulých let. To však neznamená, že s menším duchovním užitkem.

 

Čeká nás dlouhá řada zajímavých akcí, které však budou mít více individuální charakter - v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a u sv. Vavřince v Jinonicích. Na co konkrétně se můžeme během letošní Květné neděle těšit?

 

Farnost Praha - Hlubočepy se připravuje na Svatý týden a otevírá brány kostela i hřbitova

Letošní Velikonoce budou v mnohém ohledu pro nás mimořádné. Na druhou stranu v současnosti je na světě 245 milionů křesťanů, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení.

 

Možná, že právě letošní Velikonoce jsou vhodnou dobou duchovního spojení s těmito lidmi. Pro Církev byly velmi často právě "mimořádné okolnosti" dobou zvláštního duchovního požehnání.

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 27. 3. 2020

V návaznosti na nové nařízení "pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob" dochází v naší farnosti po dobu platnosti tohoto nařízení k uzavření našich kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) pro veřejné aktivity.

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově zůstává přístupný pro soukromou modlitbu po předchozí dohodě s panem kostelníkem Radimem Ucháčem (mobil: 608 469 864).

Dále nabízíme možnost Svatého Přijímání - v kostele nebo pro starší zájemce u nich doma (koordinuje Radka Habánová) a svátost nemocných či svátost smíření (po domluvě s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem).

Protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 platí na celém území České republiky zákaz volného pohybu osob. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat.

Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací.

 

V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi.