Zveme vás na posvěcení obnoveného křížku  při polní cestě z Hlubočep do Radlic. Křížek se na toto místo vrací po více než 50.letech a je výrazem poděkování za Boží dary a malým příspěvkem  k obnově milované české krajiny. Křížek posvětí  otec  Josef Ptáček.

Sraz účastníků je v neděli 12.5. ve 14:30 u fary Na Zlíchově nebo přímo na místě v 15:00.

 

1

Křížek stával při cestě z Hlubočep do Radlic  v místě, kde odbočuje pěšina do Butovic. Je zaznamenán v mapě stabilního katastru z roku 1842 a název místa „U křížku“ se objevuje v Orientačním plánu hl. m. Prahy z roku 1909. Křížky, neboli „Boží muka“,  zdobily v minulosti mnohé křižovatky polních a lesních cest. Většina z nich pochází z 18. a 19.století. Byly nejenom orientačním bodem, ale hlavně místem, kde se lidé zastavovali k modlitbě a odkud se žehnalo polím. Tyto drobné sakrální objekty jakoby viditelně propojovaly zemi s nebem a lidské pachtění s nebeským královstvím.  Z tohoto důvodu se po roce 1948 staly křížky v krajině terčem primitivní devastace.  Křížek na Dívčích hradech  zmizel z krajiny i z mapy v 60. letech 20. století. Ještě na přelomu tisíciletí bylo možno nalézt v křovinách jeho rozlámané pozůstatky. Nový křížek byl postaven v prosinci 2023. Kovový kříž pochází ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Filipa a Jakuba Na Zlíchově. Stejně tak i pískovcový podstavec. Základ byl postaven z vápencových kvádrů zachovaných ze zbořeného hostince č.p.38 v Hlubočepech. Nově vysázený sad v blízkosti nese nyní název Sad U křížku.

Josef Cuhra  604 239 358