Každé májové úterý zpívané litanie k Panně Marii před mší svatou v kostele na Barrandově (17:40), každý pátek po mši svaté májová pobožnost na Zlíchově (cca 18.40), každou neděli po mši svaté loretánská litanie u Sv. Vavřince v Jinonicích (cca 16:45).