Udělení svátosti biřmování, žehnání nových varhan a farní káva s prodejem zajímavých knih (a autogramiádou), aneb velká farní událost!