V úterý 12. září se otevírá nové společenství modlitby, navazující na pravidelnou mši svatou (18:00) a následnou adoraci (do 19:30). Po adoraci od 19:30 bude pokračovat setkání v některé z kluboven. Na programu je práce s Písmem, modlitba chval, díků, klanění i proseb. Všichni jsou srdečně zváni.